Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel davranışçı terapi, bireylerin karşılaştıkları problemle ilgili düşüncelerini ve duygularını fark etmelerini ve kendi çözüm yöntemlerini geliştirmeyi hedefleyen bilimsel bir müdahale yöntemidir. Çocuk ve ergenlerle yapılan bilişsel davranışçı terapi, yetişkinlerle yapılan çalışmalara göre daha farklı yapılandırılmıştır. Yetişkinlerle daha çok sözel yolla olay, düşünce, duygu, davranış ve beden duyumu arasındaki bağ ile ilgili farkındalık yaratılması hedeflenirken çocuk ve ergenlerde sözel alanın görsel materyaller, rol oyunları, egzersiz kağıtları gibi birçok farklı kanalın kullanılması söz konusudur.

Kronolojik yaştan bağımsız olarak bilişsel kapasitesi belli bir seviyeye ulaşmış çok küçük çocuklarla dahi uygun materyaller kullanıldığında bilişsel davranışçı terapi kullanılması mümkündür.