Gelişimsel Özel Eğitim

Çocuk ve ergenlerle çalışan terapistlerin en çok başvuru aldığı alanlardan biri, akademik başarıyı olumsuz yönde etkileyen dikkat ve öğrenme sorunlarıdır. Uzun bir zamanını okulda geçiren çocukların dikkat ve öğrenme alanlarında sıkıntı yaşaması, zaman içinde duygusal ve sosyal sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, çocuk ve gençlerin yaşadığı akademik sorunların iyileştirilmesi, okul başarısının yanında ruh sağlığını da olumlu yönde etkilemektedir.

Dikkat veya öğrenme sorunları ile başvurulduğunda aileden ve okuldan alınan bilgiler, çocukla yapılan görüşme ve uygulanan testler sonucunda, çocuğun güçlü ve gelişmesi gereken zihin becerileri tespit edilerek gelişimsel özel eğitim çalışmalarına başlanır. Her çocuğun test sonucuna göre, güçlü yönlerini kullanarak gelişmesi gereken alanlarını destekleyeceğimiz bireysel bir program oluşturulur. Bu programda Dr. Mel Levine’in Öğrenme Teorisi’de belirlenmiş 8 nörogelişimsel alandan desteğe ihtiyaç duyulan alanlar seçilerek çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun egzersizler yapılır. Ev çalışması olarak benzer aktiviteler verilir ve iki görüşme arasında zihin egzersizleri yapması sağlanır. Okul, aile ve terapist yeterli gelişimin sağlandığını düşündüğü noktada testleri tekrar ederek gelişimin düzeyini belirler ve çalışma sonlandırılır.