Okul Olgunluğu Değerlendirmesi ve Okul Seçimi

Okul yaşının 1 yıl daha erkene çekilmesi ile oldukça tartışmalı olan bu konuda aslında bizleri çok da endişelendiren bir durum olmadı. Çünkü her zaman savunduğumuz bir çocuğun kronolojik yaşının okula başlama konusunda tek kriter olamayacağı idi. Okul olgunluğunu değerlendirirken çocuğun okula uyum düzeyini belirleyen iki temel etken vardır. Bunlardan biri akademik yeterlilik diğeri ise duygusal olgunluktur. Bu iki etken de kronolojik yaşa tabi ki bağlıdır. Ancak her 5 yaş çocuğu hem akademik hem de duygusal olgunluk açısından aynı düzeyde değildir. Burada bir ortalama belirlemek; bu ortalamada ve üzerinde olanları okula başlama konusunda yönlendirmek gerekir. Bunun aksine ortalamanın altında kalan çocukların bir yıl daha okul öncesi eğitim alması akademik hayatlarına daha avantajlı başlamalarını sağlamaktadır. Aksi takdirde ilk yıllardan itibaren başlayan telafi çabası hem çocuğun okul ile ilgili olumsuz bir inanç geliştirmesine hem de dolaylı olarak çocuğun ebeveynleri ile olan ilişkisinin kalitesini düşürmesine neden olmaktadır.