Sınav Kaygısı ve EMDR

Sınav öncesinde öğrenilen bilginin, sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygıya “sınav kaygısı” denir. Sınav kaygısı, başarıda önemli bir etkendir. Her öğrencide belirli bir seviyede olan kaygı motivasyon sağlar. Fakat, aşırı kaygı sınavda öğrencinin sahip olduğundan daha düşük performans göstermesine neden olur.

Bu kaygının seviyesinin belirlenmesi ve olumsuz etkilerinin olduğu sonucuna varılması durumunda gençlerin bu duygu ile başa çıkma becerilerini geliştirmeye yönelik bir çalışma uygulanmaktadır. Bu çalışma, yıl boyunca belirli aralıklarla yapılan; EMDR, imgeleme, bilişsel davranışçı terapi, dışavurumcu sanat terapisi, çözüm odaklı terapi, rahatlama teknikleri ve etkili ders çalışma tekniklerini içeren bütünleyici bir programdır. Her okul yılındaki küçüklü büyüklü sınavlardaki performansı geliştirmek için yararlanıldığı gibi TEOG, YDS-LYS sınavları için de özel olarak oluşturulmuş farklı seans düzenlemeleri mevcuttur.

İlk görüşmede çocuğun/gencin sınavlarda ve sınavlara hazırlanma sürecinde yaşadığı zorluklar, bireysel farklılıklar üzerine konuşulur. Gerekli durumlarda, bir sonraki görüşmede duygusal ve akademik değerlendirmeler yapılır ve sınavlardaki beklentiyi karşılamakta çocuğa/gence engel olan faktörler belirlenir. Bundan sonraki seanslarda yapılandırılmış bir programı olan performans geliştirme çalışmalarına başlanır ve sınav dönemi boyunca devam edilir. Çocuğun/gencin ihtiyaçlarına göre seans sıklıkları ayarlanır. Son görüşme sınavdan 1-3 gün önce yapılır ve çalışma sonuçlandırılır.