Zeka Testleri

WISC-IV Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği

Çok eski Türk normalarına dayanan WISC-R testinin son veriyonu olan, ülkemizde 2013 yılı normlarının kullanıldığı ve şu an için çocuk ve gençlerin zihinsel becerileri ile ilgili en sağlıklı bilgiyi veren zeka testidir. 4 ayrı ölçekte (Sözel Kavrama, Algısa Akıl Yürütme, Çalışma Belleği, İşlemleme Hızı) çocuk ve gençlerin zihinsel potansiyellerini belirmek amaçlı 10 temel alt test ve 5 yedek alt test olmak üzere 15 alt testten oluşan bir değerlendirme aracıdır. Uygulama süresi danışan bazında değişkenlik gösterse de ortalama olarak 2 saat 15 dakika ile 3 saat sürmektedir. Danışan ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için mümkünse tüm alt testler aynı gün içinde uygulanmalıdır. Sayısal değerlere ek olarak danışanın test sırasında gösterdiği işbirliği, testörle ilişki kurma tarzı, oto kontrolü, tutumları vs. çocukla ilgili sağlıklı bir değerlendirme yapılması açısından önemlidir. Değerlendirme sonuçlarına göre çocuğun veya gencin güçlü ve varsa gelişmesi gereken yönleri tespit edilerek gelişimsel özel eğitim programı oluşturularak çalışmaya başlanır.

Hangi Durumlarda WISC-IV Uygulanması Önerilir?

 • • Çocukların herhangi bir dikkat veya öğrenme sorunun olup olmadığının değerlendirilmesinde
 • • Çocuğun okul olgunluğuna erişmiş olup olmadığının belirlenmesinde
 • • Üstün yetenekli çocukların zihin profillerinin belirlenmesinde
 • • Zihinsel engelli olma şüphesi olan çocukların değerlendirilmesinde

Kimler WISC-IV Uygulayabilir?

Testin tüm haklarına sahip olan Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen uygulayıcı eğitimi almış, uygulamalarını tamamlamış, sınavlarda başarı göstererek yeterlilik sertifikası alan psikologlar tarafından uygulanabilir. Merkezimizin kurucularından Uzman Klinik Psikolog Açelya Şahin Fırat, WISC-IV testinin Türkiye’deki ilk sertifikalı uygulayıcılarındandır.

WISC-IV Hangi Yaşlarda Uygulanabilir?

6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocuk ve gençlere uygulanabilir.

CAS (Cognitive Assessment System) Bataryası

CAS (Cognitive Assesment System) bataryası güncel verilere dayanan, Türkçe standardizasyonu İstanbul Üniversitesi tarafından yapılmış olan, 5-17 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin bilişsel becerilerini çok yönlü olarak değerlendirmeye olanak sağlayan bir sistemdir. Uygulama süresi ortalama 1,5-2 saattir. Bu değerlendirme bataryası; çocuğun bilişsel düzeyi (zeka bölümü), yaşına göre üstün özellikleri, öğrenme güçlüğü, akademik alanda ne gibi sorunlar yaşayabileceği, dikkat sorunları, dürtüsellik, hiperaktivite, duygusal ve travmatik hasarlar gibi pek çok soruna ilişkin bilgi sağlaması açısından önemli bir değerlendirme aracıdır. Okulöncesi dönemde uygulanabilecek standardizasyonu yapılmış güncel bir değerlendirme aracı olması yönüyle diğer geleneksel testlerden farklıdır.

Hangi Durumlarda CAS Uygulanması Önerilir?

 • • Çocuğun ilkokula başlamasının uygun olup olmadığının değerlendirilmesinde
 • • Dikkat sorunlarında
 • • Dürtüsellik, hiperaktivite sorunlarında
 • • Öğrenme güçlüğünde
 • • Duygusal travmalara bağlı öğrenme sorunlarının belirlenmesinde
 • • Üstün zekalı çocukların değerlendirilmesinde
 • • Zihinsel engelli olanların değerlendirilmesinde
 • • Öğrenmede güçlü ve zayıf olduğu yönlerinin tespitinde
 • • Planlama ve organizasyon problemlerinin belirlenmesinde

Kimler CAS Uygulayabilir?

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde eğitim alıp, uygulamalarını tamamlamış, sınavlarda başarı göstererek yeterlilik sertifikası alan uzmanlar tarafından uygulanabilir ve uzmanlar yazdıkları raporda sertifika numaralarını belirtmek durumundadırlar. Merkezimiz kurucularından Özlem Akgün Bilgili 2016 yılında sertifikasını alarak uygulamalara başlamıştır.

CAS Hangi Yaşlarda Uygulanabilir?

5 yaş ile 17 yaş arasındaki çocuk ve gençlere uygulanabilir.

WISC-R Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği

Çocukların ve gençlerin zihinsel yapıları hakkında fikir sahibi olmamızı sağlayan bir zeka testidir. Norm çalışması çok eski yıllara dayanmaktadır. 6 sözel ve 6 performans olmak üzere 12 alt testte oluşmaktadır. Bu alt testlerden 10 tanesi temel, 2 tanesi yedek alt testtir. Çocukla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için mümkünse tüm alt testler uygulanmalıdır. Sayısal değerlere ek olarak çocuğun test sırasında gösterdiği işbirliği, testörle ilişki kurma tarzı, davranışsal özellikleri, vs. çocukla ilgili sağlıklı bir değerlendirme yapılması açısından önemlidir.

Hangi Durumlarda WISC-R Uygulanması Önerilir?

Testin güncel sürümü WISC-IV uygulanmaları başladığından merkezimizdeki yürütülen bireysel çalışmalarda artık WISC-R testi uygulanmamaktadır. Ancak psikiyatri uzmanlarından özellikle WISC-R uygulanmasına yönelik gelen taleplerde testi uygulamakta ve sonuçları yönlendirme yapan doktora iletmekteyiz.

Kimler WISC-R Uygulayabilir?

Testin tüm haklarına sahip olan Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen uygulayıcı eğitimi almış, uygulamalarını tamamlamış, sınavlarda başarı göstererek yeterlilik sertifikası alan psikologlar tarafından uygulanabilir.

WISC-R Hangi Yaşlarda Uygulanabilir?

6 yaş 0 ay ile 16 yaş 3 ay arasındaki çocuk ve gençlere uygulanabilir.

WPPSI-III Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Zeka Ölçeği

Wechsler’in okul öncesi dönemdeki çocukların zihin profillerini çıkarmak için geliştirdiği bir zeka testidir. Türk çocuklarına uyarlanmadığı için Amerikan normalarına göre değerlendirme yapıldığından test sonucunda ulaşılan zeka puanı bir anlam ifade etmez. Aileye bu bilgi verilerek çocukla ilgili bir gözlem yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Çocuğun test sırasındaki işbirliği, davranışları, akıl yürütme, algılama ve dikkat becerileri terapist tarafından gözlemlenir.

Hangi Durumlarda WPPSI-III Uygulanması Önerilir?

Testi uygulamanın amacı bir zeka puanına ulaşmak değil, sadece klinik gözlem ile seanslar boyunca ulaşamayacağımız ayrıntılı bir gözlem yaparak çocuğun güçlü ve varsa gelişmesi gereken alanlarını tespit etmek ve bu bilgiler ışığında çeşitli konularda (ilerle yaşayabileceği dikkat ve öğrenme sorunları, okul seçimi, öğrenme stili, vs.) aileyi yönlendirmektir.

WPPSI-III Hangi Yaşlarda Uygulanabilir?

Test iki ayrı yaş aralığında farklı uygulanır. 2 yaş 6 ay ile 3 yaş 11 ay arası olan çocuklara 4 temel test uygulanır. 4 yaş ile 7 yaş 3 ay arası çocuklara 14 alt test uygulanmaktadır. Bunların 7 tanesi temel, 7 tanesi yedek alt testtir. Çocukla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilmek için mümkünse tüm alt testler uygulanır. Test sonuçları 4 indekste incelenir: sözel, görsel-mekansal, görsel işlemleme ve genel dil becerileri.

Çocuğun yaşına ve işbirliğine bağlı olarak tek bir oturumda tamamlanabileceği gibi aynı hafta içinde iki ayrı günde de tamamlanabilir.

WAIS-III Wechsler Yetişkinler İçin Zekâ Ölçeği

Wechsler’in yetişkinler için tasarladığı 16 yaş üstü bireyler ile uygulanan bir zeka testidir. Sözel ve performans olmak üzere iki temel alanda bireyin zihinsel yapısını değerlendirmektedir.

Hangi Durumlarda WAIS-III Uygulanması Önerilir?

Henüz Türk normları olmadığı için Amerikan normlarına göre değerlendirme yapılır. Bu nedenle, test sonucunda ulaşılan zeka puanı bir anlam ifade etmez. Amaç terapi sürecini planlamak için danışan hakkında bilgi sahibi olmaktır. Merkezimizde genellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin kariyer planlama sürecinde 16 PF KİM testi ile birlikte uygulanarak doğru meslek seçimi konusunda danışmanlık vermek amaçlanmaktadır.

WAIS-III Hangi Yaşlarda Uygulanabilir?

16 yaş – 99 yaş arası bireylere uygulanmaktadır.