Prompt Tekniği ile Konuşma Terapisi

PROMPT, konuşma üretimi bozukluklarına yönelik, konuşmanın sadece fiziksel-duyusal yönlerine değil aynı zamanda bilişsel-dilsel ve sosyal-duygusal yönlerine de odaklanan çok boyutlu bir yaklaşımdır. İlk olarak 1970’li yıllarda dil ve konuşma terapisti Deborah Hayden tarafından geliştirilmiş ve günümüze kadar birçok çalışma ile etkililiği gösterilmiştir.

Bu teknik ile çocuğun konuşmayı sağlayan organlarına ( çene, dil, dudak ) dokunsal ipuçları verilir ve hedef sesi sözcük, sözcük öbeği ve cümlede üretmesi sağlanır. Ayrıca motor kontrol ve oral kas yapılarının gelişimi ile çene kaydırma ve yetersiz dudak yuvarlaklaştırma gibi gereksiz kas hareketlerinin ortadan kaldırılmasında etkilidir.

Sözcüğü oluşturan en küçük parça fonem (sesbirim) olduğundan terapist önce çocuk ya da yetişkinin fonemi üretmesine yardım eder. Örneğin; ‘top’ sözcüğünde ‘t’ birinci, ‘o’ ikinci ve ‘p’ üçüncü fonemdir ve her birinin üretimi için gerekli olan farklı kas hareketleridir. Terapist kişinin kaslarına uyguladığı dokunsal ipucu ile çene, dil ve dudakları aynı anda uyararak doğru sesi üretmesini sağlar.

PROMPT terapi hem çocuk hem de yetişkinlerde tüm konuşma bozukluklarında uygulanabilir. Başta otizm ve gelişimsel çocukluk çağı apraksisi olmak üzere konuşma sesi bozuklukları, gelişimsel bozukluklar, afazi, dizarti, serebral palsi ve ayrıca hiç konuşmayan çocuklarda etkili olarak kullanılmaktadır. Bu yöntem sadece ‘‘PROMPT’’ konusunda eğitim almış Dil ve Konuşma Terapistleri tarafından uygulanabilir.