Sosyal Beceri Çocuk Eğitimi Gruplarımız Şubat’ta Başlıyor!

SOBECE Nedir?

Sosyal beceri;bireyin kendini ifade etme, toplumsal sorumluluklarını yerine getirme ve içinde bulunduğu gruba uyum sağlama amacıyla sergilemesi gereken davranışların tümünü ifade eder.

Sosyal becerileri yeterince gelişmemiş çocuklar evde, okulda çeşitli uyum sorunları yaşamaktadırlar. Bu durum çocukların akademik başarılarını da etkileyebilmektedir. Çocukluk döneminde sosyal becerilerdeki yetersizlikler ergenlik ve yetişkinlikte giderek artan davranış ve uyum sorunlarına yol açmaktadır. Yetişkinlikte iş, evlilik hayatı ve sosyal yaşam gibi alanlarda sorunlar yaşanmasına sebep olmaktadır.

Sosyal becerilerin akran grubu içinde çalışılması oldukça önemlidir. Çünkü, grup yaşantısı toplumsal yaşamın küçük bir örneklemini oluşturur. Çocuğa daha güvenli bir ortamda korkmadan, kaygılanmadan yeni davranışlar öğrenebileceği, deneyimleyebileceği bir ortam fırsatını sunar. Grubun konunun uzmanı kişiler tarafından yönetilmesi, grup içindeki doğru davranışların pekiştirilmesine, yanlış davranışların anında müdahale ile değiştirilmesine ve yeni davranışların cesaretlendirilerek ve eğitsel çalışmalarla kazandırılmasına olanak sağlayacaktır.

Yapılan bir çok araştırma, çocuklara uygulanan sosyal beceri eğitimleri, sosyal becerilerde, kendini ifade etme, akademik başarı, akran ilişkileri, kendini kontrol etme, duyguları ayırt etme, duyguları ifade etme, öz saygı, duyguları düzenleme, problem çözme ve agresif davranışlar konularında son derece olumlu gelişmeleri ortaya koymuştur. Kendi duygularını ifade eden, haklarını saldırgan olmadan girişken şekilde koruyabilen, karşısındakini dinleyen, zor durumlarla başa çıkabilen, içinde bulunduğu ortama uyum sağlayan, özgüveni olan çocuklar akademik olarak daha başarılı olacak, akranları ve çevreleri tarafından kabul gören mutlu çocuklar olacaklardır. (Detaylı bilgi için www.sobece.com)

Bu programdan kimler fayda sağlayabilir?

 • Arkadaş edinmede sorun yaşayan,
 • Özgüven eksikliği olan,
 • Sorumluluk almayan,
 • Dikkat eksikliği olan,
 • Hiperaktivite ve dürtüsellik sorunu yaşayan,
 • Öğrenme güçlüğü olan,
 • Sosyal ortamlarda kaygılanan ve heyecanlanan,
 • Kurallara uymada zorluk çeken,
 • Anne- baba veya öğretmenine karşı gelen,
 • Öfkesini kontrol etmekte zorlanan,
 • Uyum ve davranış sorunları yaşayan çocuklar

Gruplara halihazırda merkezimizde veya başka bir kurumda terapiye devam eden çocuklar katılabileceği gibi, henüz hiç yardım almamış 5-12 yaş arası çocuklar katılabilir.

Programda çalışılacak becerilerden bazılar:

 • İletişimi güçlendirme
 • Akranları ile iletişimi arttırma
 • Sosyal problem çözme becerileri
 • İçinde bulunduğu ortama uyum sağlama
 • Toplumsal kurallara uyma
 • Hakkını savunabilme
 • Duyguları tanıma, duyguları ifade edebilme
 • Öfke kontrolü, saldırgan davranışları kontrol edebilme
 • Dürtüsel davranışları kontrol edebilme
 • Sosyal uyumu arttırma
 • Dikkati odaklama
 • Zor durumlarla başa çıkma

Grup terapilerinde oyunlar, drama, model olma, rol yapma, resimli kartlar, kuklalar, yarışmalar, görsel ve yazılı çalışma egzersizleri vb. kullanılarak ve pekiştirme yöntemleri uygulanarak yapılacaktır.

Grupları yönetecek terapistler kimlerdir?

Uzman Klinik Psikolog Ayşegül Aydınoğlu

Uzman Klinik Psikolog Çağla Sedef Güngör

Grup terapileri nerede düzenlenecektir?

MONOMENTE Danışmanlık – Bakırköy

İsmail Erez Bulvarı. Özdemir İş Merkezi. No:7 Kat:3 Daire 5 Osmaniye-Bakırköy/ İSTANBUL

Programın ücreti nedir?

12 hafta x 2 seans (90 dakika) = 24 seanslık grup terapisinin ücreti 2250 TL + KDV’ dir.

Program içerisinde toplam iki kez çocukta sosyal becerileri geliştirme konusunda anne babaların yapabilecekleriyle ilgili seminer ailelere ücretsiz olarak verilecektir.

Grup tarihleri nedir?

İlk grubun 26 Şubat 2017 Pazar günü itibariyle başlaması ve 12 hafta boyunca her Pazar günü saat 11:00-12:30 arasında düzenlenmesi planlanmaktadır.

Son başvuru tarihi 18 Şubat 2017 Cumartesi’dir.

Başvurularda önkayıt sırası esas alınacaktır.

Başvuru ve ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayınız.

0212 570 30 15

0530 118 00 41