Kullandığımız Değerlendirme Araçları

Zeka Testleri

 • WISC-IV Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Testi
 • CAS (Cognitive Assessment System) Bataryası
 • WPPSI-Wechsler Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Zekâ Testi
 • WISC-R Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Testi
 • WAIS-III Wechsler Yetişkinler İçin Zekâ Testi

Gelişim Testleri

 • Denver II Gelişim Tarama Testi
 • Peabody Resim-Kelime Testi
 • Gessel Gelişim Figürleri Testi
 • Bender-Gestalt Görsel-Motor Algı Testi
 • AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • SOBECE Sosyal Beceri Ölçeği

Projektif Testler

 • Koppitz İnsan Çizimi Testi
 • Aile Çizimi Testleri
 • CAT Çocuklar İçin Algı Testi
 • TAT Tematik Algı Testi
 • Rorschach Testi
 • Louisa Düss Psikanalitik Hikâyeler Testi

Kişilik Envanterleri

 • 16 PF KİM Kişilik ve Meslek Yönlendirme Envanteri
 • 16 PF Kişilik Envanteri

Nöropsikolojik Testler

 • WMS I Kişisel ve Aktüel Bilgiler Alt Testi
 • WMS II Oryantasyon Alt Testi
 • WMS Sayı Menzili Alt Testi
 • Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi
 • WMS VI Görsel Bellek-Anlık
 • WMS IV Mantıksal Bellek-Anlık
 • WMS III Mental Kontrol
 • Soyut Düşünme Testi
 • Sözel Akıcılık Testi
 • Stroop Testi
 • Boston Adlandırma Testi
 • Luria Alteran Çizimler
 • Şekil Kopyalama Testi
 • Benton Yüz Tanıma Testi
 • Benton Çizgi Yönü Belirleme Testi
 • Saat Çizimi Testi
 • Wisconsin Kart Eşleme Testi
 • İz Sürme Testi