Büşra Selman, Dil ve Konuşma Terapisti

Üsküdar Üniversitesi  Dil ve Konuşma Terapisti Lisans Programı'ndan ''Onur Derecesi'' ile mezun olmuştur.Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayarak “Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı” ünvanını almıştır. Lisans öğrenimi boyunca çeşitli özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde, NP İstanbul Beyin Hastanesi’nde ve polikliniklerinde, Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ÜSESKOM) ve Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi’nde iletişim, dil ve konuşma bozukluklarına yönelik klinik gözlem ve staj çalışmalarını tamamlamıştır. Yine lisans eğitimi süresince farklı bilimsel çalışmaların yürütülmesinde görev almış, Gecikmiş Dil Konuşma Vakalarının İfade Edici Dil Becerilerinin İncelenmesi isimli çalışması Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi’nde yayınlanmıştır (Cangi ve ark., 2018). Lisans öğrenimi sonrasında da DIR Floortime 201, PROMPT, Otizm ABA İleri Düzey Kapsamlı Eğitim Programı gibi özel gereksinimli bireylere ve iletişim, dil ve konuşma bozukluklarına yönelik çeşitli eğitimlere katılmıştır. Otizm spektrum bozuklukları ve gelişimsel dil bozuklukları başlıca ilgi alanları arasındadır. Şu an Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans programına devam etmektedir.

Katıldığı Eğitim ve Kongreler:

 • Fonsiyonel Duygusal Gelişim Değerlendirme Ölçeği (FEAS), Çiğdem Ergül, Frie Heyndrickx, İstanbul, 2020.
 • TODI-COGNIT Bilişsel Müdahale Programı, Dr. Olcay KARACA ve Uzm. Cansu KANÇEŞME, İstanbul, 2020.
 • Türkçe Okul Çağı Dil Gelişimi Testi (TODİL), Prof. Dr. Seyhun TOPBAŞ, Ankara, 2020.
 • Erken Okuryazarlık Becerilerinin Değerlendirilmesi: EROT Uygulayıcı Eğitimi, Tevhide Kargın ve Bülent Güldenoğlu, 2019.
 • DIR Floortime (201) Temel Fonksiyonel Duygusal Gelişim Kapasitelerini Desteklemek, Çiğdem ERGÜL, İstanbul, 2019.
 • Introduction to PROMPT: Technique, Karin Brinkmann, Antalya, 2019.
 • Treatment of Pediatric Motor Speech Disorders: Childhood Apraxia of Speech, Dr. Edythe STRAND, İstanbul, 2019.
 • Otizm ABA Kapsamlı Eğitim Programı İleri Düzey Uygulayıcı Sertifika Eğitimi, Binyamin Birkan, İstanbul, 2019.
 • Otizm ABA Kapsamlı Eğitim Programı Orta Düzey Uygulayıcı Sertifika Eğitimi, Binyamin Birkan, İstanbul, 2019.
 • 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozukları Kongresİ, İstanbul, 2019.
 • Otizm ABA Kapsamlı Eğitim Programı Başlangıç Düzey Uygulayıcı Sertifika Eğitimi, Binyamin Birkan, İstanbul, 2018.
 • Otistik Çocuklarda Zihin Kuramı, Dr. Oktay Taymaz SARI, İstanbul, 2018.
 • Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM), Prof. Dr. Halil İbrahim DİKEN, 2018.
 • 2. Dil-Beyin Sempozyumu, Eskişehir, 2018.
 • 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir, 2018.
 • Assesment and Behavioral Treatment of Motor Speech Disorders, Yunjung KIM PhD, İstanbul, 2017.
 • Functional Communication Training (FCT) for Individuals with Autism, Daphne U. Hartzheim PhD, İstanbul, 2017.
 • Total Larenjektomi Sonrası Ses Rehabilitasyonu: Ses Protezi Uygulamaları, İstanbul, 2017. Ses Bozukluklarında Klinik Değerlendirme, İstanbul, 2017.
 • DIR Floortime (101) Başlangıç Düzeyi, Çiğdem ERGÜL, İstanbul, 2017.
 • 9. Ulusal Larengoloji Konresi, Eskişehir, 2017.
 • Dünya Ses Günü Sempozyumu, İstanbul, 2017.
 • 9. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul, 2017.
 • 26.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir, 2016.
 • 8. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul, 2015.
 • 2. Uluslararası Disleksi Kongresi, İstanbul, 2015.

Bilimsel Çalışmalar

 • Cangi, E., Selman, B., Işıldar, A., Yıldırım Y. (2017) Gecikmiş Dil Konuşma Vakalarının İfade Edici Dil Becerilerinin İncelenmesi. 9. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi’nde poster bildiri olarak sunulmuştur. Medipol Üniversitesi, İstanbul.
 • Cangi, E., Selman, B., Işıldar, A., Yıldırım, G., (2018). Gecikmiş Dil ve Konuşma Vakalarının İfade Edici Dil Becerilerinin İncelenmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi3(2), 55-74.
 • Selman, B., Sağdıç, A., (2018). Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Öğrencilere Seslendirilebilir Kartlar Aracılığı İle Söziçi Becerilerin Öğretimi. 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sözel bildiri olarak sunulmuştur. Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Seçkin-Yılmaz, Ş., Selman, B., Yıldırım, G., Gürel, İ., (2019). Otizmli Çocukların Taklit, Oyun, Jest ve Sözcük Dağarcıklarının İncelenmesi. 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozukları Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
 • Selman, B., Oğuz, Ö., (2019). Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi Terapisinde Kullanılan Güncel Müdahale Yaklaşımları: Derleme. 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozukları Kongresi’nde poster bildiri olarak sunulmuştur.