Begüm Ayşegül Uğurlu, Uzman Klinik Psikolog

2011 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesiyle mezun olan Aydınoğlu, 2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı “Yetişkinlikte Bağlanma ve Kaygı Semptomlarının Nörobiyolojik Mekanizması: Bilişsel Yanlılıkların ve Duygu Düzenlemenin Aracı Rolü” başlıklı tez çalışması ile yüksek onur derecesi alarak tamamlamıştır. 

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Parla Özel Eğitim Merkezi’nde gelişimsel zorluklar, öğrenme güçlüğü ve davranış problemi yaşayan çocuk ve ergenlerle çalışmıştır. Yüksek Lisans eğitimi kapsamında, Özel Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde süpervizyon eşliğinde ergenlerle ve yetişkinlerle çalışan Aydınoğlu, bu eğitimi sırasında Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. 

Duygusal ve ilişkisel alanlardaki güçlükler, kaygı, korku, travma, akademik zorluklar, dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, özel öğrenme güçlüğü ve performans geliştirme mesleki ilgi alanları arasında yer almaktadır. Yrd. Doç. Dr. Elif Akdağ Göcek tarafından verilen Oyun Terapisi, Doç. Dr. Serap Özer tarafından verilen Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi, Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen EMDR I. Düzey, Reyhana-Meer Seedat tarafından verilen Danışan Merkezli Oyun Terapisi, Gelişimsel Temas Terapisi, Filial Terapi, Çocuklarla Oyun Terapisi ve EMDR, Dışavurumcu Oyun Terapisi (Kum Tepsisi Terapisi, Kukla Terapisi ve Sanat Terapisi), Brief London iş birliği ile verilen Çocuk ve Gençlerle Çözüm Odaklı Koçluk ve SOBECE Sosyal Beceri Çocuk Eğitimi’ne eğitimlerine katılmıştır.