Deniz Kırbaç, M.Sc. Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

Deniz Kırbaç, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Lisans Programı’nı 2007 yılında tamamlamıştır. 2012 yılında, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Bozuklukları Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayıp “Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı” unvanını almıştır. Lisans eğitiminde stajını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yapmış, lisans sonrası Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen “Bilişsel-Davranışçı Terapide Temel İlkeler” ve “Çeşitli Psikopatolojilere Yönelik Bilişsel-Davranışçı Terapiler” eğitimlerini tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Yüksek Lisans Programı süresince; Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ve Nöroloji A.B.D, Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi’nde (420 saat) gözlem ve uygulama yapmıştır.

 Çocuklarda artikülasyon ve fonolojik bozuklukları değerlendirmeye yönelik Türkçe Sesletim-Sesbilgi Testi (SST), dil bozukluklarını değerlendirmeye yönelik Türkçe Erken Dil Gelişim Testi (TEDİL) ve afazili hastaları değerlendirmeye yönelik Afazi Dil Değerlendirme Testi (ADD) uygulaması yapmaktadır.

2013 yılında Okyanus Kolejleri çeşitli şubelerinde veli ve öğretmenlere yönelik dil ve konuşma bozuklukları ile ilgili seminerler vermiştir.

Türk Psikologlar Derneği ve Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği üyesidir. 2012 yılından bu yana çeşitli özel eğitim merkezlerinde uzman dil ve konuşma terapisti olarak görev yapmaktadır. Özellikle ilgilendiği alanlar; otizm, Down Sendromu vb. gelişimsel bozukluklara bağlı dil-konuşma bozuklukları, özgül dil bozuklukları, gecikmiş dil ve konuşma bozuklukları, artikülasyon ve fonolojik bozukluklar ve afazidir. MONOMENTE Dil & Konuşma Bireysel Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde 2013 yılından beri çalışmalarına devam etmektedir.

EĞİTİM, KONGRE VE SEMİNERLER

Mart 2013: Çocukluk Çağı Apraksisi Eğitim Semineri, Prof. Dr. Rebecca McCauley, Ohio State University, Anadolu Üniversitesi, DİLKOM
Ocak 2012: Yutma Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi Yaklaşımları Semineri, Prof. Dr. Melda Kündük, Lousiana State University, Anadolu Üniversitesi, DİLKOM
Mayıs 2011: 6. Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Eskişehir
Ekim 2010: Dudak-Damak Yarıklığı ve Kraniofasiyal Anomaliler: Konuşma ve Rezonansa Etkisi Çalıştayı, Prof. Dr. Ann Kummer, University of Cincinnati Medical Center, Anadolu Üniversitesi, DİLKOM
Ekim 2009: International Phonetic Alphabet Çalıştayı, Prof. Dr. Martin Ball, Lousiana State University, Anadolu Üniversitesi, DİLKOM